Nivelet VIP

Për të kuptuar se si ndryshojnë nga njëri-tjetri nivelet VIP në PlayMillion.com, ju lutem referojuni tabelës së thjeshtë më poshtë. Nuk ka rëndësi ç’lloj lojtari jeni, Klubi i Milionereve ju jep përfitime, që të mund të fitoni sa më shumë.

Krahasimet e Niveleve VIP

Nivelet VIP Nivelet ekzekutive
Pikët Mujore VIP  0 − 400 401 − 1000 1001 − 2000 2001 − 20000 20001 − 80000 80001+
Oferta speciale e bonusit mujor
Kalendar promocionesh
Menaxher VIP
Limite më të larta depozitash
Pagesa më të shpejta
 Promocione speciale
Bonus ditëlindjeje