KËRKO NJË BONUS

Hyr në dhomë

1.Shtyp butonin e Arkëtarit, pastaj Bonus* në të majtë, nën Zonën e Anëtarësimit

claim a bonus

Kërko bonusin tënd

2.Detajet e bonusit mund t’i shohësh të listuara nën Bonuset e mia të pakërkuara

3.Shtyp Kërko dhe bonus do të shtohet automatikisht në gjendjen e llogarisë tënde.

claim a bonus

*Nëse nuk e sheh mundësinë e bonusit, në fillim do të të duhet të regjistrohesh një profil me të gjitha detajet personale.